Odelpoeng

Odelpoeng regnes ut etter en faktor på 0,6.

Odel korthullOdel Cup (9 hull)Odel Cup (18 hull)OL og Klubb-mesterskapMAJORSChampionship og
Mini-major
1002004005006002000
601202403003601200
3672144180216720
224386110130440
1326526578260
815303845160
59182327100
3510131560
2368940
1245620